Impresszum

Bár a weboldal üzemeltetője nagy gondot fordít a honlap karbantartására, valamint arra, hogy pontos és naprakész tartalmi adatokat nyújtson, de nem garantálja a honlapon szereplő információk tartalmi elemeinek helytállóságát és naprakész érvényességét. Az üzemeltető mentesítve van mindennemű felelősség alól honlapjának tartalma, valamint a funkciói tekintetében.

Szerzői jog és egyéb szellemi tulajdonjog

A honlap maga és a hozzá tartozó oldalakon található szövegek, elrendezések, rajzok, adatbázisok és egyéb tartalmi elemek szerzői jogvédelem és az adatbázis előállítójának jogai alatt állnak. A jelen honlapon található egyes nevek, jelek és logók védjegyvédelem vagy kereskedelmi elnevezési jogvédelem alatt állnak. Tóth Gabriella honlapján található tartalom alapján semmi sem értelmezhető úgy, hogy az engedélyt vagy jogot nyújtana valamely, a honlapon található védjegy használatára, hacsak a harmadik fél ahhoz írásban nem járult hozzá, mely a honlapon megjelenített védjegyek tulajdonosa. Tóth Gabriella honlapjának védett elemei összességének vagy bármely részének bármilyen formában vagy eszközzel történő másolása, adaptálása, lefordítása, rendezése, módosítása vagy bárminemű más hasznosítása szigorúan tilos.